Jak dokonać wyceny spółki we Wrocławiu?

1. Wprowadzenie do wyceny spółki we Wrocławiu Wycena spółki zaliczana jest do zadań inwestorów i analityków finansowych. Polega ona na określeniu wartości aktywów spółki i określeniu jej przyszłych przepływów pieniężnych. … Read More

Czym jest WIG20?

WIG20 to skrót od Warszawski Indeks Giełdowy 20, który jest jednym z najważniejszych indeksów giełdowych w Polsce. Zawiera on 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych … Read More

Czym jest zakup aktywów?

Zakup aktywów to zakup dóbr lub usług, który ma na celu zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa. Aktywa są wykorzystywane w celu wytwarzania przychodów lub tworzenia wartości dla firmy. Przykłady aktywów Przykładem aktywów … Read More