Dofinansowanie do fotowoltaiki w Krakowie

Kraków w Polsce stanie się pierwszym w kraju, które oferuje dotację dla paneli słonecznych. Ten ruch jest częścią szerszych wysiłków miasta na rzecz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszeniu śladu węglowego.

Program dofinansowania fotowoltaiki w Krakowie

Zgodnie z programem mieszkańcy i firmy będą mogli ubiegać się o dotację w wysokości do 50% kosztów instalacji paneli słonecznych, maksymalnie do 10 000 Złoty (około 2200 GBP). Dotacja będzie dostępna zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków i zostanie wypłacona przez okres pięciu lat.

Kraków odłożyło 1 milion Złoty (około 220 000 funtów) na program, który, jak ma nadzieję, zachęci około 200 gospodarstw domowych i firm do instalacji paneli słonecznych. Mamy również nadzieję, że program stworzy miejsca pracy w rozwijającym się sektorze energii odnawialnej w Kraków.

Popularność fotowoltaiki w Krakowie rośnie dzięki dofinansowaniu

Fotowoltaika to coraz bardziej popularna opcja dla gospodarstw domowych i firm, które chcą zmniejszyć rachunki za energię i ślady węglowe. W Polsce cena paneli słonecznych spadła o około 60% w ciągu ostatnich pięciu lat, co czyni je bardziej przystępną dla wielu.

Kraków prowadzi w Polsce, jeśli chodzi o energię słoneczną, a jego nowy program dotacji ma na celu uczynienie paneli słonecznych jeszcze bardziej przystępnymi dla mieszkańców i firm. Wraz ze spadkiem kosztów paneli słonecznych i zaangażowaniem miasta w energię odnawialną, nigdy nie było lepszego czasu w Krakowie.

Dofinasowanie do fotowoltaiki dla budynków publicznych w Krakowie

Kraków w Polsce ma otrzymać dotację na instalację paneli słonecznych w budynkach publicznych. Jest to część szerszej strategii miasta polegającej na zwiększeniu udziału energii odnawialnej w ogólnym miksie energetycznym.

Kraków był liderem w rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Było to jedno z pierwszych polskich miast, które przyjęły plan działania w zakresie energii odnawialnej i od tego czasu pracuje nad zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii. Kraków zainstalowało już szereg systemów Fotowoltaika w budynkach publicznych, w tym system 1 MW na dachu Centrum Kongresu Kraków.

Nowa dotacja zostanie wykorzystana do zainstalowania dodatkowych 2 MW pojemności Fotowoltaika w budynkach publicznych. Dotacja pokryje do 50% kosztów instalacji, a pozostałe koszty ponoszone przez Kraków.

Oczekiwana moc z dofinansowanej fotowoltaiki w Krakowie

Kraków oczekuje, że nowa pojemność Fotowoltaika wygeneruje około 3 GWh energii elektrycznej rocznie. Jest to równoważne rocznemu zużyciu energii elektrycznej około 1000 gospodarstw domowych. Systemy Fotowoltaika pomogą również zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w Kraków o około 2000 ton rocznie.

Przeniesienie miasta w celu subsydiowania instalacji Fotowoltaiki jest częścią szerszych wysiłków na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnej mieszance energetycznej. Kraków wyznaczyło cel pozyskiwania 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

Dotacja do instalacji Fotowoltaiki to tylko jedna część szerszej strategii energii odnawialnej w Krakowie. Kraków pracuje również nad szeregiem innych inicjatyw mających na celu zwiększenie zużycia energii odnawialnej, w tym w rozwoju elektrowni biomasy i budowy nowej farmy wiatrowej.