Jak wybrać odpowiednią odzież spawalniczą aby zapewnić bezpieczeństwo pracy?

Jak wybrać odpowiednią odzież spawalniczą aby zapewnić bezpieczeństwo pracy?

Jak wybrać odpowiednią odzież spawalniczą?

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, spawacze powinni wybierać odzież spawalniczą odpowiednio dobraną do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy. Odzież powinna być zgodna z normami bezpieczeństwa pracy oraz spełniać specyfikacje określone w prawie, które reguluje warunki pracy spawaczy. Do najważniejszych elementów odzieży spawalniczej należą: łata spawalnicza, buty, ochrona głowy, słuchu, oczu, twarzy, ochrona ust i twarzy, rękawice, a także ubranie i kombinezon.

Łata spawalnicza

Łata spawalnicza to część ubioru, która chroni skórę przed rozpryskiwaniami gorącego metalu podczas spawania. Może występować w dwóch wariantach; z zamkami lub bez. Łata spawalnicza z zamkami ściśle przylega do ciała, chroniąc spawacza przed poparzeniami i odpryskami. Z kolei łata bez zamków ma za zadanie odpychać od spawacza gorący metal bez wchodzenia w bezpośredni kontakt z jego skórą.

Tabela – „Elementy odzieży spawalniczej”:

Element odzieży spawalniczej Komentarz
Łata spawalnicza Chroni przed gorącym metalem, a występuje w dwóch wariantach – z zamkami lub bez.
Buty Powinny skutecznie chronić stopy przed upadkami lub burzonymi metalami oraz zapewnić komfort pracy.
Słuchu, ochrona oczu Specjalne słuchawki i okulary ochronne służą do ochrony słuchu i oczu przed skutkami działania hałasu i szkodliwego promieniowania.
Ochrona twarzy, ust i twarzy Specjalne maski i fartuchy chronią skórę przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, wolnymi rodnikami i innymi czynnikami.
Rękawice Rękawice ochronne mają za zadanie chronić dłonie przed skutkami oparzeń gorącym metalem, tlenkiem węgla i innymi składnikami chemicznymi.
Ubrania i kombinezon Specjalny ubiór i kombinezon stanowią dodatkową ochronę przed dymem spawalniczym, gorącym metalem, skutkami naprężeń elektrycznych oraz innymi szkodliwymi czynnikami.

Odpowiednia odzież spawalnicza chroni spawaczy przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak gorący metal, dym, a także skutkami naprężeń elektrycznych. Odzież spawalnicza, aby była bezpieczna, musi być zgodna z normami bezpieczeństwa pracy. Wybór odpowiedniej odzieży dla ochrony spawaczy powinien być oparty o przepisy i specyfikacje producenta.

Skonfiguruj odpowiednią odzież spawalniczą – zasady bezpieczeństwa

Jak prawidłowo wybrać odzież spawalniczą?

Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy i czerpać korzyści z wielu zalet odzieży ochronnej przy spawaniu, trzeba konfigurować odzież spawalniczą dostosowany do stref zagrożenia palności, obowiązujących w danym miejscu pracy. Odzież ta musi być wytrzymała na ścieranie i rozdarcia oraz odporna na temperatury wyższe niż 500°C w krótkim czasie. Należy unikać jednorazowej odzieży, która w kontakcie z ogniem, łatwo przegrzewa się, zapala i ulega zniszczeniu. Dopuszczalne są natomiast konstrukcje warstwowe, które wzmacniają efekt ochronny. W poniższej tabeli przedstawiono wymagane standardy odzieży ochronnej.

Klasa Zastosowanie Czas aktywnej
ochrony
1 odzież zaciemniająca z metaliczną antypalną warstwą wewnętrzną,
odzież długa z długim rękawem
3 sekundy
2 odzież otwarta z metaliczną antypalną warstwą wewnętrzną,
odzież skośna z długim rękawem
5 sekund
3 odzież zaciemniająca z antypalną włókniną wewnętrzną,
odzież otwarta z antypalną włókniną wewnętrzną
7 sekund
4 odzież zaciemniająca z aramidową włókniną wewnętrzną,
odzież skośna z aramidową włókniną wewnętrzną
9 sekund

Ponadto dobra odzież spawalnicza musi również zapewniać wygodę i swobodę ruchów. Zaopatrzone powinny być w praktyczne detale, takie jak kieszenie, zapięcia lub wygodny ściągacz tkaniny przeznaczony do regulacji uchwytu. Dodatkowo odzież spawalnicza powinna być odporna na ścieranie, temperaturę, działanie substancji, wilgoć i toksycznych gazów.

Jak wybrać odpowiednią odzież spawalniczą do zapewnienia bezpieczeństwa w czasie pracy?

Bezpieczna praca w czasie spawania jest niezwykle istotna, aby uniknąć wypadków, urazów i innych skutków bezpośrednio związanych z pracą. Odzież spawalnicza może być kluczowym czynnikiem do zapewnienia wystarczającego bezpieczeństwa. W tabeli przedstawiono podstawowe, wymagane rodzaje odzieży spawalniczej do celów bezpieczeństwa na stanowisku pracy:

Rodzaj Funkcja
Ubrania Chronią skórę przed łuskami, polewanym metalem, iskrami i innymi materiałami.
Rękawice i buty Chronią ręce i stopy przed spadającymi iskrami i gorącymi materiałami.
Kurtka i spodnie Chronią ciało przed oślepiającym blaskiem łuku elektrycznego.
Maska i gogle Chronią twarz przed oślepiającym blaskiem łuku elektrycznego oraz żużlem i iskrami wokół łuku lub poza nim.

Czy odzież powinna być ocieplana lub wodoodporna?

Użycie odzieży ocieplanej lub wodoodpornej nie jest do końca wymagane, ale może okazać się korzystne. Takie ubrania są bardzo skuteczne w ograniczaniu dostępu do skóry i zapobiegają odparzeniom wskutek styczności z gorącym metalem. Kombinezon spawalniczy ocieplany jest także w stanie zapewnić wytrzymałość termiczną i chronić osobę przed poparzeniami termicznymi. Ubrania wodoodporne mogą być bardzo przydatne w warunkach spawania podczas deszczu lub śniegu.

Bądź bezpieczny w swojej pracy spawalniczej – zastanów się, jak wybrać odpowiednią odzież spawalniczą i czytaj naszą poradnikową stronę: https://natare.pl/205-odziez-dla-spawacza.