Jakie są zasady etykietowania suplementów diety?

Jakie są zasady etykietowania suplementów diety?

Etykietowanie suplementów diety – szczegółowe zasady

Co powinna zawierać etykieta?

Etykieta suplementu diety musi zawierać listę składników, w tym także składniki aktywne. Dodatkowo powinna zawierać informacje o wielkości porcji, zalecanej porcji dziennej, a także maksymalnej porcji dziennej. Na etykiecie musi być również jasno widoczny znak ostrzegawczy o tym, że produkt może zawierać składniki, na które są wrażliwe osoby alergiczne, jak również instrukcje dotyczące stosowania suplementu diety.

Czy etykieta suplementu diety musi być dostępna w języku polskim?

Tak, etykieta suplementu diety musi być dostępna w języku polskim. Musi zawierać wszystkie niezbędne informacje w języku polskim, takie jak lista składników, wielkość porcji, zalecane dzienne spożycie, a także maksymalne spożycie produktu. Ponadto etykieta powinna zawierać informacje dotyczące sposobu przechowywania, alternatywnych sposobów stosowania, a także dostępne ostrzeżenia.

Czy na etykiecie muszą być umieszczane informacje o składnikach?

Tak, informacje o składnikach muszą być umieszczane na etykiecie. Powinny one obejmować wszystkie składniki, w tym także składniki aktywne. Dodatkowo informacje o składnikach powinny zawierać informacje o zawartości składników w porcji, a także informacje o wartości odżywczej produktu.

Czy etykieta suplementu diety musi zawierać informacje o sposobie użycia?

Tak, informacje o sposobie użycia muszą być umieszczone na etykiecie. Powinny one zawierać dokładne informacje o zalecanych porcjach, maksymalnych porcjach, a także o sposobie użycia i przechowywania produktu.

Czy na etykiecie suplementu diety muszą być umieszczane informacje o ostrzeżeniach?

Tak, informacje o ostrzeżeniach muszą być umieszczone na etykiecie. Powinny one obejmować ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, a także przez dzieci poniżej 12. roku życia. Ponadto powinny zawierać ostrzeżenia o możliwych reakcjach alergicznych na składniki suplementu diety.

Czy etykieta suplementu diety musi zawierać informacje o producencie?

Tak, etykieta suplementu diety musi zawierać informacje o producencie. Powinny one obejmować pełną nazwę, adres i numer telefonu producenta, a także informacje o producencie, takie jak data produkcji, numer partii i data ważności.

Czy na etykiecie musi być umieszczony numer referencyjny?

Tak, na etykiecie suplementu diety musi być umieszczony numer referencyjny, który jest przydzielany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ponadto na etykiecie musi być także umieszczony numer unijnego kodu identyfikacyjnego.

Czy na etykiecie suplementu diety muszą być umieszczone informacje na temat składników roślinnych?

Tak, jeśli suplement diety zawiera składniki roślinne, takie jak ziołowe ekstrakty, to informacje na temat tych składników muszą być umieszczone na etykiecie. Muszą one obejmować takie informacje, jak nazwa składnika, jego pochodzenie, a także informacje dotyczące jego stężenia.

Czy na etykiecie suplementu diety muszą być umieszczane informacje dotyczące adresu strony internetowej producenta?

Tak, informacje dotyczące adresu strony internetowej producenta muszą być umieszczone na etykiecie suplementu diety. Adres strony internetowej powinien obejmować dostęp do szczegółowych informacji na temat produktu, takich jak dostępne ostrzeżenia, informacje o składnikach i instrukcje dotyczące stosowania produktu.

Czy producent suplementu diety musi zapewnić dostęp do dodatkowych informacji na temat produktu?

Tak, producent suplementu diety musi zapewnić dostęp do dodatkowych informacji na temat produktu, w tym do informacji dotyczących składników, sposobu stosowania, a także do ostrzeżeń. Informacje te powinny być dostępne na stronie internetowej producenta lub w innych dostępnych formach, takich jak drukowane ulotki informacyjne lub broszury.

Podsumowanie

Etykietowanie suplementów diety jest bardzo istotne, ponieważ pozwala konsumentom wiedzieć, co kupują. Etykieta suplementu diety powinna zawierać informacje o składnikach, zalecanych porcjach, a także ostrzeżeniach. Ponadto powinna zawierać informacje o producencie, numerach referencyjnych i unijnym kodzie identyfikacyjnym. Informacje te ułatwiają konsumentom świadome korzystanie z produktów i pomagają w wyborze bezpiecznego i skutecznego suplementu diety.Sprawdź tutaj, jakie są zasady etykietowania suplementów diety, aby odpowiednio informować konsumentów : etykieta suplementu diety.