Wymiana baterii iPhone

Zaleca się wymianę baterii w środku serwisu Apple lub u autoryzowanego sprzedawcy. Wymiana baterii w środku serwisu Apple Otwórz aplikację Informacje o urządzeniu, aby sprawdzić stan baterii.

Kiedy trzeba wymienić baterię w iPhone

Jeśli stan baterii jest poniżej 80%, możesz udać się do jednego ze sklepów Apple Store lub do autoryzowanego sprzedawcy i uzyskać bezpłatną wymianę baterii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Apple w sprawie programu wymiany baterii iPhone. Wymiana baterii przez autoryzowany sprzedawca? Zapytaj swojego autoryzowanego sprzedawcę, czy wymiana baterii jest dostępna dla twojego urządzenia. Uwaga: nie wszystkie modele iPhone’a mogą być dostępne u autoryzowanych sprzedawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Apple w sprawie programu wymiany baterii iPhone.

Czy można wymienić baterię w moim iPhone’ie samodzielnie

Wymiana baterii w iPhone’ie jest zalecana wyłącznie w środku serwisu Apple lub u autoryzowanego sprzedawcy. Wymiana baterii to skomplikowana czynność, która wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Osoby nieupoważnione do wykonywania tego typu czynności mogą uszkodzić swoje urządzenie lub doprowadzić do utraty danych. Przed wymianą baterii w swoim iPhone’ie skontaktuj się z Apple lub ze swoim autoryzowanym sprzedawcą. Więcej informacji na temat wymiany baterii w iPhone’ie można znaleźć na stronie Apple w sprawie programu wymiany baterii iPhone.

W jaki sposób można się wiedzieć, kiedy bateria w iPhone’ie wymaga wymiany

Aby sprawdzić stan baterii w swoim urządzeniu, otwórz aplikację Informacje o urządzeniu. Jeśli stan baterii jest poniżej 80%, możesz udać się do jednego ze sklepów Apple Store lub do autoryzowanego sprzedawcy i uzyskać bezpłatną wymianę baterii. Jak wygląda wymiana baterii? Czas wymiany baterii zależy od tego, jaki model iPhone’a masz i dostępności części. Wymiana baterii w środku serwisu Apple Przed wymianą baterii pracownicy serwisu Apple mogą sprawdzić stan baterii w Twoim urządzeniu. Po wymianie baterii pracownicy serwisu Apple mogą sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Wymiana baterii przez autoryzowany sprzedawca Zapytaj swojego autoryzowanego sprzedawcę, czy wymiana baterii jest dostępna dla twojego urządzenia. Bateria w telefonie komórkowym iPhone może wymagać wymiany w przypadku, gdy jest ona uszkodzona, nie działa prawidłowo lub całkowicie się rozładowała. Bateria iPhone’a może trwać od dwóch do trzech lat, w zależności od tego, jak jest używana.